Jak liczony jest zysk?

Łączny przychód z wynajmu wszystkich 125 apartamentów dzielony jest pomiędzy Inwestorów a zarządzającego na dwie równe części. Część przypadająca dla Inwestorów dzielona jest w ten sposób, że każdy Inwestor uzyskuje ułamkową część z łącznego przychodu ze wszystkich lokali, który to ułamek jest uzależniony od kwoty zainwestowanej, czyli od ceny zakupu lokalu. Z części przypadającej dla zarządzającego pokrywane są praktycznie wszystkie koszty funkcjonowania lokali i całego kompleksu (m. in. media, SPA, administracja, utrzymanie pracowników do obsługi hotelowej, wszelkie usługi, reklama, public relations, itd.) Kosztem ponoszonym przez Inwestorów jest ubezpieczenie posiadanego lokalu, podatek od nieruchomości oraz składka na fundusz konserwatorski.

Zysk pojedynczego Inwestora pochodzi nie tylko z wynajmu posiadanego apartamentu, lecz z wynajmu wszystkich znajdujących się w obiekcie i jest Inwestorowi wypłacany bez względu na to czy i na jak długo posiadany przez niego apartament był wynajęty!

Stworzony przez nas Hotel prężnie działa już od kilku miesięcy mimo, że wciąż jest na etapie rozruchowym. Aby zapewnić najwyższy komfort inwestycji, gwarantujemy Właścicielom apartamentów zysk w wysokości nie mniejszej niż 7% ceny netto zakupionego lokalu.

Dodatkowe korzyści?

  • umowa dzierżawy zawierana na okres 10 lat z możliwością przedłużenia na kolejne lata
  • całkowita bezobsługowość dla Właściciela – profesjonalny Zarządca zajmuje się WSZYSTKIM, od pozyskania odpowiedniej jakości Gościa zaczynając, na dbałości o  lokal kończąc
  • możliwość pełnego zwrotu podatku Vat od zakupu ( instrukcja w zakładce „Do Pobrania”)
  • posiadanie na własność konkretnego aktywa – nieruchomości – które w okresie kilku lat okaże się doskonałą lokatą kapitału, zapewniając bezpieczeństwo Państwa  kapitału i regularność osiąganych dochodów
  • posiadanie nieruchomości, która może być przedmiotem spadku czy dziedziczenia, która może powiększyć majątek Państwa firmy czy też która w dowolnym momencie może zostać sprzedana, umożliwiając Państwu realizację innych planów
  • darmowy wypoczynek w luksusowych warunkach, w kompletnie unikatowym, wysublimowanym miejscu, w ciszy i uroku otaczającej przyrody, którą będzie Państwo mieć na wyciągnięcie ręki, w ekologicznym i zdrowym stylu – z miłości do natury – to będzie Państwa udziałem!