Szanowni Inwestorzy,

 

W zaistniałych okolicznościach, postarajmy się przeanalizować sytuację „na chłodno”, przewidując przyszłe trendy w branży turystycznej i przy założeniu, że inwestycja w nieruchomość ma nam zapewnić dobrą lokatę kapitału nie na najbliższe miesiące, lecz na całe lata.

Jako Developer jesteśmy w tej komfortowej sytuacji, że nie finansujemy naszej budowy z wpłat Inwestorów, lecz z udzielonego 1,5 roku temu kredytu bankowego na całość prac, który jest automatycznie spłacany środkami pochodzącymi ze sprzedaży apartamentów. Nie ponosimy więc ryzyka nie ukończenia budowy w wyniku braku wpłat ze strony Kupujących, a co za tym idzie ryzyka, że nasz Hotel nie powstanie. Źródłem naszego optymistycznego spojrzenia w przyszłość jest również czas. Jesteśmy bowiem na etapie budowy, z zamiarem przyjęcia pierwszych Gości hotelowych jesienią, gdzie mamy nadzieję nie będą już obowiązywały restrykcje dotyczące przemieszczania, a nasze życie wróci na dotychczasowe tory.

Oczywiście, że sytuacja w branży hotelowej na dzień dzisiejszy jest trudna. Zapewne w przypadku części naszej konkurencji zyski za I i II kwartał 2020r. nie zostaną wypłacone. To co zostało wypracowane w styczniu i lutym br., powinno zostać bowiem zachowane na jak najdłuższe pokrycie kosztów stałych, bez przychodu, a same koszty powinny być zminimalizowane. Niemniej brak zysku w tym sektorze przez okres paru miesięcy, nie będzie aż tak dotkliwy jak strata kapitału np. w przypadku właścicieli akcji czy obligatoriuszy wielu spółek … Owszem – zysk za 2020 rok będzie niższy, ale w kolejnych latach, kiedy trendy w branży turystycznej jednak  drastycznie się zmienią, przesuwając zainteresowanie Klientów z zagranicznych destynacji na kierunki polskie, zyski mogą przekroczyć te do tej pory osiągane. I rzecz najważniejsza: Inwestor nadal ma w ręku konkretne aktywo – NIERUCHOMOŚĆ, które w okresie kilku lat okaże się bardzo dobrym nośnikiem wartości. Nie ryzykuje utraty kapitału. W konsekwencji kilkuletniego horyzontu czasowego, inwestycja w nieruchomość zawsze okazuje się jedną z bezpieczniejszych zarówno pod względem ochrony kapitału jak i regularności osiąganych dochodów..

Będąc z Państwem w kontakcie poprzez różne kanały w social mediach widzimy, że zainteresowanie lokowaniem kapitału w nieruchomości nie słabnie, pomimo zaistniałej sytuacji.

 

Wychodząc Państwu naprzeciw, udostępniliśmy interaktywne formy kontaktu z nami:

 

 

Zamieściliśmy również krótki film z budowy, który pokazuje postęp prac na dzień dzisiejszy. Z uwagi na ograniczone możliwości spotkań, będziemy się teraz z Państwem komunikować tą drogą, tak abyście Państwo mieli stały dostęp do bieżących informacji. Umowy zawieramy w formie korespondencyjnej, negocjując szczegóły podczas telekonferencji. Akty notarialne będą zawierane w chwili gdy kancelarie rozpoczną swoją pracę.

 

Życzymy zdrowia w Państwa rodzinach, optymizmu w tym trudnym okresie i dobrych decyzji biznesowych.

 

Łukasz Nowiński
Prezes InEstate Investments Sp. z o.o.

Maciej Borowski
Wiceprezes InEstate Investments Sp. z o.o.