Stopa zwrotu z iwnestycji

Źródło

1) Wariant obłożenia apartamentu w skali roku (kolejno): GUS (35%). Prognozowany (59%), Wzrostowy (72%), (wariant obłożenia apartamentu 38m²)
2) WIG 20 total return
3) Home Broker, dostęp: styczeń 2019
4) Obligacje Skarbowe, dostęp: styczeń 2019
5) NBP, dostęp: styczeń 2019