Stwarzamy Państwu możliwość posiadania luksusowego Apartamentu, który:

  • Umożliwia osiąganie regularnych dochodów, przez dwa pierwsze lata w formie gwarantowanej nie niższej niż 7% rocznie. 
  • Jest dla Państwa całkowicie bezobsługowy, bo dzięki długoletniej umowie najmu to my dbamy o bieżące nim zarządzanie, utrzymanie, konserwację, marketing i obsługę gości hotelowych, ponosząc jednocześnie wszystkie związane z tym koszty.
  • Jest Państwa bazą do luksusowego wypoczynku przez zupełnie nielimitowaną ilość dni w ciągu roku.
  • Jest doskonałą lokatą kapitału albo i czymś więcej, dla bezpiecznego i efektywnego pomnażania Państwa majątku.
  • Daje możliwość pełnego zwrotu podatku Vat, czego pełna instrukcja jest dostępna w zakładce „Do Pobrania”.
  • Posiada pełne prawo własności i własną księgę wieczystą.
  • Możecie Państwo zbyć w dowolnym momencie, bo nowy nabywca przejmie już trwającą umowę.